top of page

Deltakere i Rebessa

Else Baardsgaard

Psykologspesialist Trondheim kommune

Bente-Elis Bjørkmo

Familieterapeut Trondheim kommune

Renate Buhaug Sjaastad

Familieterapeut og klinisk barnevernspedagog BUP Orkanger

Kjetil Kårstad

Psykologspesialist, Bufetat, Region Midt

Morten Lundgren

Spesialist i klinisk pedagogikk. Seniorrådgiver i Bufetat, og rådgiver RVTS.

Marita Sandvik

Vernepleier og fagrådgiver ved Brøset Kompetansesenter

Oddfrid Skorpe

Psykolog phd ved RVTS Midt

Tina Ludvigsen Sæther

Seniorrådgiver ved Statens barnehus

Kjell Olav Tømmerås

Seniorrådgiver Statens Barnehus

bottom of page