top of page

Høsten 2020 ble Rebessa konsultasjonsteam i Møre og Romsdal etablert.

Ved ønske om konsultasjon, ta kontakt med Barnehuset i Ålesund, ved:

Se også facebooksidene deres.

Rebessa konsultasjonsteam Møre og Romsdal

bottom of page