top of page

Ressurser

Nettsted: Seksuell atferd

Høsten 2020 ble nettsiden www.seksuellatferd.no lansert. Denne er en ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Her ligger det mange ressurser og verktøy, bl.a. en egen veileder for skolene. Rebessa anbefaler alle å aktivt bruke denne nettsiden.

Nettsted: Skoleveileder og e-læring

RVTS Midt og Rebessa sin skoleveileder og e-læringsverktøy.

Nettsted: Skoleveileder på samiske språk

RVTS sin skoleveileder på samiske språk: Nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Nettsted: Barnehageveileder

RVTS sin veileder for ansatte i barnehage.

Nettsted: Snakke med barn

Snakkemedbarn.no er laget av RVTS-ene på oppdrag fra Bufdir. Målgruppen for snakkemedbarn.no er alle ansatte i tjenester som møter barn og ungdom, både i barnehage, skole, helsetjenester på ulike nivåer, i frivillighet og aktiviteter.

Film: Tea Consent Original (ungdom)

Consent - as easy as a cup of tea. Watch this video for an easy explanation.

Film: Tea Consent, norsk versjon (ungdom)

Vet du hva samtykke betyr? Hør Jonis Josef forklare samtykke - så lett som en kopp te. Del filmen slik at alle blir trygge på hva samtykke betyr - enten det gjelder te eller sex.

Film: Consent for kids (barn)

Morsom video som enkelt gir veiledning i forhold til samtykke tilpasset alder. Copyright ©2015 Emmeline May and Blue Seat Studios.

Film: Samtykke for barn (norsk versjon)

Morsom video som enkelt gir veiledning i forhold til samtykke tilpasset alder. Copyright ©2015 Emmeline May and Blue Seat Studios.

Nettsted: Kroppen min eier jeg (over 6 år)

Alle barn har rett til å bestemme over sin egen kropp. Men ikke over andre sin kropp. Under «Kroppen er din» lærer vi om forskjellige følelser vi har i kroppen – og om hva som er lov og hva som ikke er lov å gjøre med kroppen til barn.

Bok: Trafikklyset

En guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring.

Digital veileder: Trafikklyset

En guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring.

Nettsted: Jeg vet

Voldsforebygging og livsmestringsfremmende opplæring i barnehage og skole.

Film: Bekymringsbarometer 1

Seksuell atferd hos barn mellom 2-5 år

Film: Bekymringsbarometer 2

Seksuell atferd hos barn mellom 6-10 år

Film: Bekymringsbarometer 3

Seksuell atferd hos barn mellom 11-14 år

Tre kaffekopper og en kulepenn. På koppene står teksten "Samarbeid"
bottom of page